Motylkowo

O nas

603

wychowanków

116

wydarzeń

wychodząc na przeciw rodzicom:

 

 • proponujemy elastyczną ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb,

 • stawiamy na aktywną współpracę,

 • oferujemy warsztaty edukacyjne dotyczące różnych sfer rozwoju dziecka

 • we współpracy z logopedą, psychologiem i pedagogiem rozpoznajemy wczesne uzdolnienia, a także deficyty u dzieci - pomagamy w prowadzeniu terapii.

ważne informacje:

 • Działamy od 2008 roku.

 • Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.

 • Nadzór pedagogiczny nad naszym przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 • Placówka jest całodobowo monitorowana przez firmę ochroniarską.

 • Posiłki podawane w przedszkolu corocznie otrzymują wysoką ocenę Sanepidu, jednak co najważniejsze - dzieciakom bardzo smakują, są zdrowe i pełnowartościowe.

 • Zapewniamy domową atmosferę, której sprzyjają kameralne warunki: małe grupy oraz lokalizacja przedszkola - Motylkowo mieści się w budynku wolnostojącym zaadaptowanym w całości na przedszkole z bezpiecznym placem zabaw dla dzieci oraz własnym parkingiem.

 • Priorytetem dla naszego przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka, uwzględniający jego sferę psychiczno-emocjonalną, intelektualną, fizyczną oraz społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych.

 • Dbałość o wszechstronny rozwój przedszkolaków, indywidualne podejście, wyzwalanie kreatywności u dzieci oraz nabieranie przez nie wiary we własne możliwości, wczesne wykrywanie uzdolnień i ewentualnych deficytów, aktywna współpraca z rodzicami - to również dla nas bardzo ważne.

 • Proponujemy zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami dzieci i dopasowane do ich możliwości wynikających z wieku rozwojowego. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli i instruktorów posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

 • Pracujemy w oparciu program wydawnictwa MAC Edukacja, który kształtuje umiejętności dziecka niezbędne na wszystkich poziomach jego rozwoju, a także pomaga w monitorowaniu rozwoju dzieci. Pomaga w dostrzeżeniu zarówno dzieci zdolnych, jak i dzieci z trudnościami, a także pozwala na zindywidualizowanie pracy w grupach jednorodnych oraz zróżnicowanych wiekowo. Program grupuje umiejętności, jakie powinno nabyć dziecko w toku edukacji przedszkolnej w następujące aktywności: aktywność społeczna, aktywność umysłowa, aktywność artystyczna, aktywność zdrowotna oraz aktywność przyrodnicza.

 • Dużą wagę przywiązujemy do kształtowania proekologicznych oraz prospołecznych postaw naszych małych podopiecznych.

 • W naszym przedszkolu wszystkie dzieci się znają i mimo różnicy wieku tworzą wspólnotę opartą na poszanowaniu potrzeb kolegów i koleżanek, a także wzajemnej pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pzedszkole Motylkowo

Rok Założenia 2008

14

 

Lat działalności

Ostatnie Wydarzenie w Przedszkolu Motylkowo :

 

Jasełka 20.01.2022